Spara på stödstrukturer för ungdomars meningsfulla fritid och sociala nätverkande riskerar istället att öka kostnaderna!

I ekonomiskt tuffa tider behövs än mer kunskap som beslutsunderlag. Öppen fritidsverksamhet kan vara främjande och avgörande för ungdomar.

Kunskap finns hur en mötesplats och områdesinriktad verksamhet med fritidsledare bästa kan vara den stödstruktur som ungdomar behöver i en av livets kritiska förändringar – puberteten.

Trots insikten om betydelsen av Social hållbarhet, att Barnkonventionen blir lag och att ungas psykiska ohälsa ökar, skär kommunerna ner i deras stödstrukturer.

Beprövad erfarenhet visar att det behövs mötesplatser som arbetar proaktivt för att främja ungas empowerment och psykiska hälsa genom meningsfull fritid.
Det ökar sannolikheten för att kommunen får besparingar!

För varje ungdom som får tillgång till nätverk av goda relationer (dvs. som ökar trygghet och utveckling) och som har support från en kompetent fritidsledare att få en meningsfull fritid, får en möjlighet att få ordning på sitt liv!

I stället för besparingar behöver vi säkra kunskapsbaserad verksamhet!

Vi har inte RÅD att låta bli!