Validering

Nu finns möjligheten att validera ”Ledarskapet i öppen fritidsverksamhet”. Ett stöd för att kvalitetssäkra ledarskapet och verksamheten.

Valideringen synliggör fritidsledarens kompetens och kompetensbehov eller utvecklingsbehov. På så vis ger validering ett stöd till dig som är ansvarig chef för verksamheten att stärka kvaliteten. För dig som är fritidsledare men saknar fritidsledarutbildning synliggör valideringen hur du kan fortsätta att utvecklas inom yrket.

Fördelar med att validera ledarskapet i öppen verksamhet
 • Kvalitetssäkrar verksamheten
 • Synliggör ledarskapets kompetens och grundkrav
 • Identifierar verksamhetens kunskapsbehov
 • Stärker det professionella förhållningssättet
 • Motiverar till fortsatt lärande och utveckling
Valideringens kunskapsområden
 • Demokrati och värdegrund
 • Individ- och grupputveckling
 • Ledarskap, organisering och medarbetarskap
 • Rollen och uppdraget som ledare i öppen fritidsverksamhet
 • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen

Exempel på läranderesultat ur valideringsmodulerna

Kunskapen, färdigheten eller kompetensen är att kunna:
 • Reflektera över hur de rådande normerna i samhället ser ut
 • Reflektera kring kamratgruppers och nätverks betydelse
 • Förklara innebörden av ett coachande ledarskap
 • Förstå rollen som medarbetare och att vara social i en arbetsgrupp
 • Innebörden i de dokument och mål som styr den egna verksamheten

Genom hela valideringsprocessen har du tillgång och stöttning av handledare. Valideringen sker digitalt. Du loggar in och löser uppgifter och svarar på frågor.

Är du intresserad av att validera dig själv, din personal eller bara vill veta mer kontakta Staffan Lindqvist staffan.lindqvist@settlements.se

Fritidsledarens yrkesroll     i öppen verksamhet

En överenskommelse baserad på samtal med över 1 800 fritidsledare.

Fritidsforum, Kommunal, Fritidsledarskolorna och Svenska Settlementförbundet ställt sig bakom överenskommelsen.

Bakgrund

Valideringen är framtagen tillsammans med Nordiskt Valideringsforum, Kommunal och Valla folkhögskola med stöd av
Fritidsledarskolorna, Kunskapscentrum för Fritidsledarskap, DUNS-nätverket, FYR, Fritidsforum och Fritidsförbundet.

Kontakt

Kontakta Staffan Lindqvist för mer information.
Klicka på knappen nedan